Home

Start bouw Brede Bossche School Nieuw Zuid

Maandag 17 oktober is op feestelijke wijze officieel de bouw gestart van de Brede Bossche School Nieuw Zuid. Samen met kinderen van Kindcentrum De Vlindertuin hebben wethouder Bart Eigeman en Henk Roozendaal, directeur BrabantWonen ’s-Hertogenbosch de eerste stenen gelegd van deze nieuwe energiezuinige BBS.

Peuters en kleuters van Kindcentrum de Vlindertuin luidden de officiële handeling in met een welkomstdans en boden de wethouder hun eigen “bouwwerk” aan van hun nieuwe toekomstige locatie. Onder aanvoering van Maartje van der Lee, ambassadeur van het Wijktheater, werd vervolgens op de bouwplaats het officiële startsein gegeven door Ashley de Lobel, Amy Kuipers en Sufiyen Abbas, drie kinderen van het Kindcentrum de Vlindertuin, die samen met de wethouder en de directeur van BrabantWonen, de eerste stenen legden.

Een energiezuinige en gezonde leeromgeving
In de Meerendonk, op de grens met de Gestelse Buurt, bouwt woningcorporatie BrabantWonen is door de gemeente ’s-Hertogenbosch gevraagd om een gezonde, energieneutrale Brede Bossche School (BBS) te ontwikkelen. De BBS Nieuw Zuid wordt gebouwd volgens het concept Passief Bouwen in combinatie met het Frisse Scholen concept. Dit houdt in dat het gebouw bijzonder energiezuinig is en een gezonde leeromgeving biedt. Het ontwerp is van Compen Architecten en de bouw wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf Vannel. De BBS Nieuw Zuid wordt eind 2012 opgeleverd en begin 2013 in gebruik genomen.

Bruisend hart in de wijk
BBS Nieuw Zuid wordt het centrale ontmoetingspunt van huidige en nieuwe bewoners uit de Gestelse Buurt en de Meerendonk, die tezamen de nieuwe wijk Nieuw Zuid vormen. Het is dé plek waar wijkbewoners, jong en oud, en beroepskrachten samenwerken en elkaar ontmoeten onder één dak. Een plek met kansen en uitdagingen voor kinderen en hun opvoeders. In de BBS Nieuw Zuid wordt het Kindcentrum De Vlindertuin gehuisvest met daarin een basisschool, kinderopvang en buitenschoolse opvang. Daarnaast komen er onder meer een schoolbibliotheek, het Computerhuis, een gymzaal en een wijkcentrum.

Een verslag maken; hoe doe je dat?

een_verslag_maken;__hoe_doe_je_dat?.jpg

Een verslag maken van een boek, film of gebeurtenis is een goede manier om de lezer kort en krachtig te vertellen waar het boek of de film over gaat, of wat er tijdens de gebeurtenis plaatsvond. Het is dé manier om de essentie van iets over te brengen. Er zijn vele situaties waarbij het handig om een verslag te kunnen schrijven, zoals bijvoorbeeld bij het sturen van een brief aan een bedrijf als u ergens een klacht over heeft.

Een verslag maken; de opbouw

Kort gezegd, moet een verslag bestaan uit een inleiding, de hoofdinhoud en een conclusie of afsluiting. In de inleiding omschrijft u in het kort waar het verslag over gaat, vervolgens zet u de details uiteen in de hoofdinhoud en met een conclusie of afsluiting maakt u er een mooi, sluitend geheel van. De kunst van het schrijven van een goed verslag is de lezer in de ban brengen van het onderwerp, dit kan door wat pit of humor toe te voegen. Een boekverslag bijvoorbeeld zou u zodanig kunnen schrijven dat uw lezer het boek zelf graag wil gaan lezen.

Wilt u leren om een goed verslag te schrijven? Op deze website over een verslag maken staat precies hoe u het aan moet pakken.


Hoe zit het met de tarieven wegenbelasting

hoe_zit_het_met_de_tarieven_wegenbelasting.jpg

“Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker”. Waren we daar maar van overtuigd… Voor velen is het belastingstelsel een systeem waar men niet veel van snapt. Neem nou de wegenbelasting; Jan in Limburg heeft precies dezelfde auto als Piet in Noord Holland en toch betalen ze niet hetzelfde bedrag. Hoe zit dat nu precies met de tarieven wegenbelasting?

Hoe worden de tarieven wegenbelasting bepaald?

Iedereen in Nederland die een auto bezit, moet wegenbelasting betalen. Dat is noodzakelijk om de wegen te onderhouden en in goede staat te houden. Het bedrag dat u aan wegenbelasting moet betalen bestaat uit 2 delen; de hoofdsom die wordt vastgesteld door de Rijksoverheid op basis van eigenschappen (zoals het gewicht en soort brandstof) van het voertuig. Het andere deel bestaat uit de provinciale opcenten die per gemeente verschillen. De gemeente waar u woont mag zelf de hoogte van deze opcenten bepalen, echter wel met een door de overheid bepaalde bovengrens.

Tarieven wegenbelasting uitrekenen

U kunt zelf het bedrag uitrekenen dat u aan wegenbelasting zal/zou moeten betalen. Dat kan met behulp van het kentekennummer van de auto. U kunt dat bijvoorbeeld doen op deze website over tarieven wegenbelasting. Op de site staat alle informatie over de tarieven en kunt u uw kenteken opgeven om een berekening te maken.


Terug naar buiten met een elektrische driewieler fiets

terug_naar_buiten_met_een_elektrische_driewieler_fiets.jpg

Elektrische driewieler fietsen voor  volwassen zie je steeds vaker in het straatbeeld en eigenlijk is dat niet zo vreemd, want het is een ideaal hulpmiddel voor mensen die minder goed bewegen en die toch niet steeds thuis achter de Geraniums willen zitten.

Niet meer fietsen?

Bent u, terwijl u toch altijd actief geleefd heeft, de laatste tijd minder stabiel of heeft u een lichamelijke beperking? Dan is het best voor te stellen dat u niet meer durft te fietsen omdat u bang bent te vallen en iets te breken. Toch is de beslissing om uw tweewieler de deur uit te doen vaak het begin van negatieve spiraal. Omdat u daardoor minder beweegt, wordt u minder sterk en gaat uw conditie sneller achteruit. Bewegen is enorm belangrijk voor een goede gezondheid en een soepel lichaam. Daarnaast is ook het psychische aspect een factor die niet onderschat moet worden. Alleen al het idee van ‘ik kan niet meer fietsen’ werkt als een negatieve katalysator en is voor sommige mensen zelfs de aanleiding om weg te zakken in een depressie.

Terug naar buiten

Met een elektrische driewieler voor volwassenen kunt u met groot gemak tóch naar buiten, lekker bewegen en onder de mensen komen. Dankzij de 3 wielen is het rijwiel veel stabieler en zult u niet meer vallen en dankzij de elektrische trapondersteuning komt u altijd thuis, ook als u te moe bent om te trappen. Ook een brug of een stuk dat heuvelopwaarts gaat is dan geen probleem meer.

Lees alles over elektrische driewieler fietsen voor volwassen op deze website.


Mantelzorg; hoe zit het met de vergoeding?

mantelzorg;_hoe_zit_het_met_de_vergoeding?.jpg

Zorgt u voor één van uw ouders, een ziek familielid of een hulpbehoevende buur? Dan bent u een mantelzorger. Zonder u zouden deze mensen een heel moeilijk leven hebben. Kortom, u doet een heldendaad! Eigenlijk mag daar best wat tegenover staan, vindt u niet? In veel gevallen maakt u als mantelzorger, naast alle moeite die u doet, ook nog extra kosten. Gelukkig kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding.

Mantelzorg vergoeding

Eigenlijk zijn er twee manieren waarop u een vergoeding kunt krijgen. Beiden moeten aangevraagd worden door diegene die de hulp ontvangt. De eerste mogelijkheid is een jaarlijks bedrag van maximaal 200 euro. Dit is bedoeld als een blijk van waardering door de overheid en is belastingvrij.

 Een andere manier is dat er een vergoeding wordt aangevraagd in de vorm van een PGB-contract. Dit is alleen mogelijk voor mensen met een AWBZ-indicatie (deze kan aangevraagd worden bij het CIZ in uw woonplaats). De bijdrage komt dan in de vorm van een Persoonsgebonden Budget, ofwel PGB. De hulpaanvrager kan dan zelf kiezen bij wie de hulp gevraagd wordt.  Hiervoor wordt een contract afgesloten omtrent welke werkzaamheden de mantelzorger zal uitvoeren en hoe hoog de mantelzorg vergoeding zal zijn.

Meer informatie

Natuurlijk is elke situatie verschillend. Voor u als mantelzorger is het waarschijnlijk vanzelfsprekend dat u hulp biedt en u doet dat uiteraard uit humanitair oogpunt of gewoonweg liefde. Toch is het ook slim om praktisch te blijven en te kijken of u voor een mantelzorg vergoeding in aanmerking komt. Wilt u meer weten? Kijk dan op deze website met zeer complete informatie over de mantelzorg vergoeding!


Tijdlijn maken; hoe doe je dat?

tijdlijn_maken;_hoe_doe_je_dat?.jpg

Wij mensen vinden het altijd prettig om van bepaalde zaken een overzichtelijk schema te maken. Voor gebeurtenissen in het verleden wordt zo’n schema een tijdlijn genoemd. Een tijdlijn voor een bepaalde periode geeft de belangrijke gebeurtenissen in die periode duidelijk en overzichtelijk weer. Een familiestamboom is ook een vorm van een tijdlijn. Wilt u een tijdlijn maken voor een bepaalde periode of over bepaalde zaken? Dat kan best nog lastig zijn. Welke periode neemt u, waar ligt de grens en welke details wilt u wel of niet erin verwerken. Een tijdlijn die uitpuilt van de gegevens schiet zijn doel voorbij, want het overzicht is dan al snel kwijt.

Tijdlijn maken; hoe pak je het aan?

Het is dus belangrijk om eerst te bepalen welke periode u precies wilt weergeven en welke details belangrijk zijn. Hoe groter de periode, hoe minder details erin verwerkt kunnen worden. Beperkt u zich dus tot de belangrijkste hoogtepunten. Wij raden u aan om eens uw licht op te steken bij deze website over tijdlijnen maken. U leest er precies hoe u het aan kunt pakken, hoe u de grenzen kunt bepalen voor wat betreft tijd en hoeveelheid details voor uw tijdlijn. Zo heeft u al snel een mooie en duidelijke tijdlijn opgezet!