Bewoners praten mee over toekomst Gestelse buurt

Deze week staat de ‘Creatieve Piramide-keet’ in de Gestelse buurt. Hier kunnen buurtbewoners deelnemen aan één van de acht creatieve piramidesessies om mee te praten over de toekomst van hun wijk. Via deze sessies gaan bewoners en professionals met elkaar in gesprek naar aanleiding de resultaten van de enquêtes die vorig jaar zomer zijn gehouden.

Een creatieve piramidesessie bestaat uit een groep buurtbewoners, die iets gemeenschappelijks delen. Bijvoorbeeld wonend in dezelfde straat of lid van dezelfde vereniging, mensen met dezelfde hobby of beroep. In een sessie wordt met elkaar ideeën verzameld om de buurt nog prettiger leefbaar te maken. Aan het einde van alle sessies blijven de beste, leukste en mooiste ideeën over, die verder worden uitgewerkt.

De afgelopen weken is al met 25 verschillende groepen mensen gesproken. Dit waren bestaande groepen zoals bijvoorbeeld de kaartclub, OKO dames groep, jongeren- en jeugdclubs en bewonerscommissies. Degene die niet konden deelnemen, krijgen nu de gelegenheid om via de keet alsnog mee te praten.

De Creatieve Piramide Keet staat maandag 21 juni, dinsdag 22 juni, woensdag 23 juni en vrijdag 25 juni per keer op vier verschillende locaties in de wijk. Per dag vinden er twee sessies plaats: van 16.00-17.30 uur en van 18.30 – 20.00 uur.

Wijkaanpak Nieuw Zuid
De creatieve piramide is een onderdeel van de wijkaanpak Nieuw Zuid, een initiatief van woningcorporatie BrabantWonen, welzijnsonderneming Divers en de gemeente ’s-Hertogenbosch in samenwerking met het City Change Center. De wijkaanpak heeft als doel om samen met de bewoners van de Gestelse buurt te bouwen aan een nog mooiere en leefbare buurt.