Bouw eerste woningen Meerendonk feestelijk van start

Donderdag 20 mei wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst een start gemaakt met de bouw van het nieuwbouwproject At Home in Zuid. At Home in Zuid is het eerste project dat in de nieuwe wijk Meerendonk gerealiseerd wordt.

Tijdens deze bijeenkomst wordt in aanwezigheid van wethouder Ton van Bussel van de gemeente ‘s-Hertogenbosch, oud-wethouder Geert Snijders, de directie van BrabantWonen, directe van projectontwikkelaar AM en de kopers officieel de eerste paal in de grond geslagen.

At Home in Zuid
In het project At home in Zuid worden in totaal 66 koop- en 10 sociale huurwoningen gebouwd. Begin maart 2010 is de verkoop van de koopwoningen gestart. Hiervan is inmiddels 90% verkocht. De oplevering is naar verwachting medio 2011. At Home in Zuid is een ontwikkeling van woningcorporatie BrabantWonen en projectontwikkelaar AM Zuid.