Certificaat voor ontwerp BBS Nieuw Zuid

Het ontwerp van de Brede Bossche School Nieuw Zuid krijgt officieel de toekenning dat deze energiezuinig is. Dit resulteert in het certificaat “Ontworpen volgens Passief Bouwen Keur”. Het certificaat wordt in juni uitgereikt door de Stichting PassiefBouwen aan Henk Roozendaal, directeur woningcorporatie BrabantWonen en wethouder Bart Eigeman van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Deze zomer start de bouw van wat nu al een technisch hoogstandje is van een energiezuinige en gezonde school. De Brede Bossche School (BBS) Nieuw Zuid in ’s-Hertogenbosch haalt voor het ontwerp van het kindcentrum voor 0–13-jarigen alle prestatie-eisen die de stichting Passief Bouwen stelt en mag zodoende het Ontwerpcertificaat PassiefBouwen Keur in ontvangst nemen. Dit is een bijzondere prestatie. Hiernaast voldoet ook de luchtkwaliteit van het gebouw aan klasse B van het Frisse Scholen concept. Zo’n energiezuinige en gezonde school vraagt om een uitgekiend ontwerp, wat uitgevoerd is door Compen architecten uit Eindhoven.

Gezond en duurzaam gebouw
BrabantWonen en de gemeente ‘s-Hertogenbosch hebben hoge ambities nagestreefd bij het ontwerp en de bouw van deze BBS. Hierdoor is extra aandacht besteed aan comfort, ventilatie en luchtkwaliteit, zodat er een gezonde leeromgeving gecreëerd wordt voor kinderen en professionals. De gemeente streeft ernaar gemeentelijke gebouwen, waaronder scholen, in 2020 hun energiegebruik te compenseren, zodat er netto geen CO2 wordt uitgestoten. In de BBS Nieuw Zuid is dat opgepakt door het gebouw bijzonder energiezuinig te ontwerpen in combinatie met een gezond binnenklimaat.

Passief bouwen
Een bijzonder goede isolatie van de muren, het dak en de fundering en een goed gebruik van de warmte van de zon zorgt ervoor dat de school nog nauwelijks extra energie nodig heeft voor verwarming. Hier slaat dan ook de term ‘passief bouwen’ op. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van ‘passieve’ warmtebronnen, zoals de natuurlijke lichaamswarmte en de verlichting.

Frisse school
Een school met een gezond binnenklimaat heeft een positief effect op de gezondheid en het ziekteverzuim. Een gezond binnenklimaat zorgt er onder andere voor dat kinderen aan het einde van de dag niet suf zijn door een te hoog CO2-gehalte. Dit wordt het Frisse Scholen concept genoemd. Per klaslokaal regelt het klimaatsysteem de ventilatie, meet de temperaturen en de CO2-concentratie en stuurt dit, waar nodig, bij. Met het eindresultaat dat het kindcentrum een zeer aangenaam binnenklimaat heeft en een laag energieverbruik.

Pionierswerk
Het ontwerp was voor het bouwteam een grote ontdekkingstocht, omdat de combinatie Passief Bouwen en het Frisse Scholen concept geen standaard oplossingen kent. Het certificaat is daarom een compliment aan het team, bestaande uit woningcorporatie BrabantWonen, Compen Architecten, VIAC installatieadvies, Goudstikker de Vries, bouwkostenadviseur PRC en de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

BBS Nieuw Zuid
In de wijk Nieuw Zuid bouwt woningcorporatie BrabantWonen in samenwerking met de gemeente ’s-Hertogenbosch een Brede Bossche School. De BBS Nieuw Zuid is een gezonde brede school in een groene omgeving. Het is de plek waar beroepskrachten en wijkbewoners samenwerken onder één dak. Een plek met kansen en uitdagingen voor kinderen en hun opvoeders. De BBS Nieuw Zuid wordt een centraal ontmoetingspunt tussen huidige en nieuwe bewoners van alle leeftijden. In de BBS Nieuw Zuid wordt onder andere een basisschool, kinderopvang, buitenschoolse opvang, een bibliotheek, een computerhuis en een wijkcentrum met elkaar gecombineerd.