Dichter in de buurt

Albert Verweij

De Nederlandse letterkundige Albert Verweij is geboren in Amsterdam op 15 mei 1865. Verweij was dichter en geleerde. Als dichter stond hij aanvankelijk sterk onder invloed van Willem Kloos, die hem naar een nogal abstracte en verstandelijke poëzie leidde. Als…

Geert Grote

Geert Grote werd in 1340 geboren in Deventer. Hij was een Nederlandse godgeleerde, schrijver en boeteprediker. In oudere publicaties wordt zijn naam ook wel als Geert Groote (met dubbel ‘oo’) gespeld, maar dit is een negentiende-eeuwse schrijfwijze voor een middeleeuwse…

Anna Bijns

Anna Bijns is geboren op 5 maart 1493 te Antwerpen. Zij was een dichteres uit de overgangstijd tussen middeleeuwen en renaissance. Zij was de eerste vrouw die wist rond te komen van onder meer haar gedichten. Haar poëzie werd alom…

Erasmus

Erasmus werd geboren op de vroege ochtend van 27 oktober waarschijnlijk in het jaar 1466, 1467 of 1469. De geboorteplaats van Erasmus is hoogstwaarschijnlijk Rotterdam, maar staat niet vast omdat er geen vermelding in de doopregisters bewaard is gebleven. Erasmus…