Hostel Zuid

Het blijft tobben met het hostel aan de Geert Grootestraat in Zuid.
In dat hostel zouden oorspronkelijk 35 verslaafde met een psychische stoornis die uitbehandeld zijn geplaatst worden.
Dit aantal is nu teruggebracht naar 24 personen en dit is niet omdat de bewoners het aantal te groot vindt, maar door toedoen van Hans Spekman.
Deze zei al meteen bij zijn bezoek hier dat het aantal verslaafden wat opgevangen zal worden te groot is en ook dat de gemeente te weinig overleg voert met de omwonenden.
De omwonenden waren blij met de woorden van Hans Spekman en vonden dat er nu eindelijk eens iemand naar hen luisterden.
Hans Spekman is Tweede Kamerlid en heeft in zijn vorige functie als wethouder in Utrecht de komst van acht hostels daar met succes begeleid.
PvdA raadslid Inke Katoen had Hans Spekman uitgenodigd om naar de hostellocatie te komen kijken en met de omwonende te komen praten.
Hij was het eens met de bewoners dat er ‘te’ veel verslaafde op een plek zouden komen en ook het gebouw is te groot.
Ook op  wethouder Jetty Eugster had hij stevige kritiek doordat zij te weinig luistert naar de kritiek van de bewoners.
Een goed voorbeeld daarvan is de Bossche markt,zij bleef volhouden dat deze er prachtig bij lag, terwijl de marktmensen en de meeste Bosschenaren het vreselijk vonden met al  die diepe  openingen tussen de stenen, mensen met een rollater durfden niet meer over de markt. Uiteindelijk moest ze ook hiermee bakzeil halen en wordt de markt weer onder handen genomen.
Maar  meer wethouders hebben er last van om niet naar de mensen te luisteren. Dat is ook wat de bewoners zo kwaad maakt met de komst van dit hostel.
Er is voor de komst van dit hostel niets overlegd met de bewoners en daarom hadden de bewoners enkele mensen van de gemeente uitgenodigd bij de openbare vergadering van Wijkraad Zuid, om de terechte kritiek van bewoners te horen en antwoord te kunnen krijgen op de vragen die deze bewoners aan hen wilde stellen over het geplande hostel. Er was een afgevaardigde van de VVD,CDA en PvdA, maar ze luisterden niet eens naar de bewoners en bleven bij hun eigen standpunt.
Ook Leefbaar ‘s-Hertogenbosch en Rosmalen waren hierbij aanwezig en hadden ook de nodige kritiek over de nu ontstane situatie.
De meeste mensen snappen ook wel dat deze mensen opgevangen moeten worden, maar hebben er moeite mee als zij als kleine kinderen behandeld worden en buiten hen om allerlei beslissingen worden genomen.
Ook het voorstel om minder verslaafde op te vangen, is weer niet met de bewoners besproken.
Hans Spekman zei terecht je kunt zo’n hostel niet afdwingen, maar je moet luisteren naar de omwonenden.
Hopelijk trekt de gemeente hier nou eens lering uit, maar ik heb mijn twijfels.